Sooblikuj programske dokumente

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v polnem zagonu priprave ključnih dokumentov za prihajajočo finančno perspektivo 2021-2027. Dopolnjen osnutek Sporazuma o partnerstvu, ki smo ga poslali Evropski komisije 21. januarja 2021, je v procesu usklajevanja in predstavlja podlago za pripravo operativnih programov. Zavedamo se, da je pri pripravi tako pomembnih dokumentov komunikacija z deležniki izjemnega pomena. Sedaj lahko vaše pobude in predloge za Sporazum o partnerstvu podate v spodaj navedenem elektronskem obrazcu Sooblikuj programske dokumente.